Image

اهداف و چشم انداز توسعه

شرکت پتروشیمی محب پلی استر خاوران

Image

ظرفیت تولید یکصد هزار تن پت گرید بطری در سال

شرکت پتروشیمی محب پلی استر خاوران